سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید کمال طباطبائیان –

چکیده:

تحقق سند چشم انداز و نقشه ی جامع علمی کشور، مستلزم درگیر شدن آحاد ملت در سطوح فردی وسازمانی است و دولت، وظیفه ی بستر سازی برای این مشارکت را دارد. با توجه به ساختار تشکیلاتی دولت، از یکسو وزارتخانه ها باید نحوه مشارکت خود و زمینه سازی برای بروز استعدادهای دولت، از یکسو وزارتخانه ها باید نحوه مشارکت خود و زمینه سازی برای بروز استعدادهای علمی و اقتصادی را تبیین نمایند و از سوی دیگر، استانداردهای سهم هر استان برای مشارکت در تحقق سند چشم انداز را اعلام نموده و این را بهانه ای برای توسعه استان خود مبنی بر همکاری های دانشگاه و صنعت قرار دهند. از طرف دیگر انتظار می رود دانشگاه های بزرگ و بنگاه های اقتصادی عظیم، نقش متمایزی را در تحقق سند چشم انداز بر عهده گرفته در این راستا از همدیگر پیشی گیرند. نهایتاً دولت باید در قالب یک ماتریس، نحوه تعامل وزارتخانه ها و استانداری ها در راستای تحقق سند چشم انداز را کنترل نماید.