سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد پیرصوفی املشی – مدرس مدعو دانشکده های منابع طبیعی دانشگاه مازندران و کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده:

ضرورت های ملی و تعهدات بین المللی از یکسو و ظرفیت های علمی و پژوهشی و فرآیند تهران (Tehran Process ) از سوی دیگر، سیاست گزاری در زیر بخش جنگل کشورمان را ضروری می سازد.همچنین اگرچه در کلیه برنامه های عمرانی پیش از انقلاب و برنامه های توسعه پس از آن، زیربخش جنگل در نظر گرفته شده است اما یکی از دلایل اصلی ادامه روند تخریب جنگلها، فقدان یک برنامه بلندمدت برای این زیربخش و بالطبع عدم امکان تبعیت برنامه های عمرانی و توسعه از آن می باشد. این در حالی است که در فصل یازده از دستور کار ۲۱ از همه کشورها دعوت شده برنامه ملی جنگل (National Forest Program) را برای کشور خود تهیه کرده و به اجرا گذارند. کارآمدی آینده نگاری در تهیه جامع تر برنامه ملی جنگل به دلیل دارا بودن عنصر آینده پژوهی، می تواند برنامه ریزان کشور را به استفاده از این فرآیند در تهیه برنامه ملی جنگل جمهوری اسلامی ایران رهنمون سازد.