سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

دکتر سید محمود حسینی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
منیره پناهی – کارشناس سازمان مدیریت صنعتی

چکیده:

طی دهه های گذشته بسیاری از صاحب نظران مدیریت سعی بر آن داشته اند تا با شناسایی عوامل کلیدی موفقیت، مدیران صنایع را در موفقیت بنگاه های خود یاری رسانند. در پژوهش حاضر از دیدگاه صاحب نظرانی استفاده شده است که معتقدند ، همواره در تمامی صنایع، بخش ها و نواحی وجود دارد که مدیران صنعت می بایست جهت کسب مزیت رقابتی و بهبود جایگاه بنگاه خود نسبت به سایر رقبا، به آنها توجه ویژه نموده و عملکرد خوبی را در آن بخش ها نسبت به رقبا کسب نمایند. این صاحب نظران از این عوامل و بخش ها تحت عنوان « عوامل کلیدی موفقیت» (Critical success factiorsCSF) یاد می کنند. لذا در این تحقیق هدف بر آن بودهاست تا با تبیین ایت عوامل شرکت های فعال در صنعت کاشی ایران را در کسب موفقیت در بازار رقابتی یاری رساند.