سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نیما اقتدار – دکترای مدیریت استراتژی

چکیده:

ساختار سازمانی، عامل مهم برای شرکتهای هلدینگ جهت موفقیت در اجرای استراتژیهای خود به ویژه در عرصه جهانی می باشد. لیکن این ساختار در ارتباط نزدیک با فعالیتهایی است که این شرکتها با آنها در ارتباط می باشند و با توجه به تحولات محیطی و اقدامات رقبا و همچنین تحولات در نیازها و تقاضای مشتریان، در حال تغییر می باشد. در این مقاله در ابتدا سعی می شود که تعاریف، مفاهیم و روشهای مختلف طراحی ساختار در هلدینگها و اهمیت بازنگری و درک هر ساختار مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه به فرایند ایجاد تغییرات در ساختار در این سازمانها اشاره می شود و در نهایت مدل راهبردی مورد نظر در خصوص دستیابی به ساختار های مناسب در هلدینگها بیان می شود. لازم به ذکر است که این مقاله با توجه به تجربه کسب شده نویسنده مقاله به واسطه سالها فعالیت در زمینه مدیریت راهبردی و همکاری با سازمانها و شرکتهای صاحب نام داخلی و خارجی از جمله گروه مپنا (مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران)، شرکت رونالد برگر آلمان و دانشگاه شهید بهشتی و مطالعات صورت گرفته در خصوص شرکتهای هلدینگ ذکر شده تهیه شده است.