سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا حمیدی زاده –
نگار معتمدی –

چکیده:

نقطه شروع داشتن استراتژی در هر تحول تفکر استراتژیک است تفکر استراتژیک نیازمند داده های صحیح و مدلی درست از وقایعی است که دچار تحول شده اند هدف این مقاله شناخت تفکر و برنامه ریزی استراتژیک برپایه عوامل کلیدی در دستیابی به تحول موفق است تفکر استراتژیک تاکید برشناخت عرصه های محوری دارد پس از آن هدف دیگر مقاله شناسایی عوامل کلیدی موفقیت است دراین راستا معیارها و دلایل بهبود تفکر استراتژیک مطرح می شود هم چنین اثرات نادیده گرفتن عوامل کلیدی موفقیت در برنامه ریزی تحولات که به عنوان تله مطرح می شوند تبیین می گردد در پایان مقاله مدلی فرایندی برای انتخاب و پیاده سازی پاراداریم جدید ارائه می شود.