سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد واقفی – عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر ، دانشکده مهندسی

چکیده:

در محاسبه نفوذپذیری یک حوزه آبریز ، انتخاب مدل مناسب می تواند در نزدیک شدن به جواب های واقعی مؤثر باشد . در این مقاله به بررسی دو مدل نفوذپذیری مفهومی Philip و Green-Ampt پرداخته شده است و با توجه به نتایج ۳۵ آزمایش نفوذپذیری حلقه مضاعف انجام گرفته در حوزه آبریز مسیل پلنگان نیریز که از حوزه های آبریز جنوب ایران می باشد بهترین مدل مفهومی Green-Ampt انتخاب گردیده است . سپس یک حوزه معرف کوچک درون حوزه اصلی مسیل پلنگان نیریز درنظر گرفته شده است با توجه به معلوم بودن میزان رواناب اندازه گیری شده و با استفاده از مدل نفوذ انتخابی به تبیین پارامترهای مدل پرداخته شده است و سپس با ناچیز فرض کردن میزان تبخیر و ذخیره گودالی در حوزه معرف باران خام به باران خالص تبدیل گشته است