سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی جعفرقلی –
داود رمش –
محمد جواد منتظری –
اسماعیل ولی زاده –

چکیده:

عدم قطعیت در مبانی علمی، نابالغ بودن فناوری های موجود و گزینه های متعدد انتخاب فناوری، دست یابی به محصول مناسب در صنعت را دچار اشکال نموده است، به ویژه اگر صنعت، صنعت هوافضا باشد. در حوزه ی دست یابی به فضا، اولین و مهم ترین چالش، طراحی، ساخت و تولید موتورهایی است که ضمن دارا بودن عمر طولانی، نسبت وزن به نیرو یپیشران پایین و ضربه ی ویژه ی مناسبی داشته باشند. در این راستا، بلوغ فناوری های پایه و جانبی جهت محقق سازی سامانه ی مطلوب امری اجتناب ناپذیر است که بایستی پیش از شروع عملیات طراحی حاصل گردد. به عبارت دیگر این فناوری ها، از الزامات اساسی دست یابی به موتور بهینه به حساب می آید. در این مقاله ابتدا ویژگی های موتور سوخت مایع ملی بهینه، با توجه به مدار معین فضایی تبیین گردیده است. سپس با نگاه به تمامی فناوری های مورد نیاز و تفکیک آ نها به فناوری های بالغ و نابالغ بر اساس سطح آمادگی کنونی، فناوری های گلوگاهی استنتاج شده است؛ حوزه هایی که نیازمند توجه بیشتری می باشند.