سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین میرهادی – معاون برنامه ریزی و هماهنگی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
برزو فرهی پورزنجانی – کارشناس معاونت برنامه ریزی و هماهنگی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایر
جلال الدین زارع – کارشناس معاونت برنامه ریزی و هماهنگی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایر

چکیده:

طراحی ساختار سازمانی مقوله ای است که می بایست بر پایه رویکردی کارشناسی انجام پذیرد. این مقاله قصد دارد تا مدلی مبتنی بر اصول علمی و منطقی ارائه نماید.بر اساس این مدل طراحی ساختار سازمانی پروژه های برق آبی با محوریت چرخه حیات پروژه در قالب ۳ مرحلهانجام می پذیرد: ۱- شناسایی عوامل موثر بر طراحی ساختار ۲- تشریخ ابعاد ساختاری (تمرکز، رسمیت و پیچیدگی)و ۳- معرفی اسنادهای ساختاری مطلوب برای سازمان پروژه برق آبی.