سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی عطافر – عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
سعید انالویی – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

نیروی انسانی، گرانبهاترین سرمایه سازمانهای تحقیقاتی با فن آوری بالا می باشد. موفقیت در واحدهای تحقیقاتی، بدون کارکنانی با مهارتهای تخصصی ویژه امری دشوار محسوب می شود. بنابراین، می توان چنین توانائی ها را با بکارگیری شیوه های گوناگونی، توسعه و گسترش داد. این مقاله، می کوشد تا ضمن بیان ویژگی ها و مهارتهای که برای مدیران واحدهای R&D ضروری تلقی می شود، راهکارهای عملی برای یادگیری این مهارت ها در خلال تحقیقات مطرح شده اخیر را ارائه دهد.