سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۳۷

نویسنده(ها):

محمدرضا حمیدی زاده –
روح ا… شریفی –

چکیده:

تهیه نقشه برای تدوین همکاری های سه جانبه صنعت، دانشگاه و دولت مرحله نوینی را پیش روی نقشه جامع علمی کشور می گشاید. از رویکردهای قابل بهره گیری در زمینه، الگوهای بخش بندی بازار است. بنابراین ، هدف این مقاله آشنایی و بهره گیری از این محک زنی هاست. در زمینه فرایند، بخش بندی بازار نظریات گوناگونی توسط اندیشمندان رشته بازار یابی مطرح گردیده است که علی رغم اختلاف آنها در تعداد و چگونگی مراحل فرایند بخش بندی، این فرایند را شامل سه گام اصلی می دانند: بخش بندی، هدف گذاری و موضع یابی. در این مقاله به بررسی دو رویکرد اصلی در زمینه فرایند بخش بندی بازار برای الگو سازی تعاملات دانشگاه و صنعت می پردازیم. مطالعه موردی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است در حوزه بازار مصرف کنندگان صنعت خودروهای سواری است که با استفاده از یک رویکرد ۷ مرحله ای و با بررسی ۱۵۰ نفر از مصرف کنندگان این بازار، به بخش بندی بازار صنعت خودروهای سواری پرداخته است. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش منجر به شناسایی و تعیین ۷ بخش نهایی در حوزه این بازار گردید.