سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد فقیهی – گروه تحقیق بنیادین لقمان ، دانشکده مهندسی پلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ناصر محمدی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مجید حقگو –
ایرج امیری امرائی –

چکیده:

ذرات پلی استایرن و پلی (متیل متاکریلات) تک اندازه از مقیاس نانو تا میکرون در چندین زمینه لاستیکی پراکنده و قابلیت اتلاف امواج مکانیکی متنوع توسط سامانه های مرکب اندازه گیری شد . بعبارت دیگر جذب ارتعاش ، صدا و فرا صوت سامانه های فوق الذکر بترتیب با آزمون های دینامیکی مکانیکی حرارتی ، جذب صدا و فرا صوت مطالعه شد . نتایج بدست آمده نشان داد که زمینه لاستیکی فاقد ذرات پراکنده دارای بیشترین میزان جذب ارتعاش است . هر چند افزودن نانو ذرات تا حدی گسترده شدن محدوده دمایی انتقال شیشه ای را در پی دارد . در محدوده فرکانسی صوت در نمونه های حاوی ذرات پراکنده شیشه ای ، با کاهش ابعاد ذرات به مرتبه نانومتر میزان جذب افزایش شدیدی می یابد . با افزایش فرکانس به محدوده فراصوت قابلیت تضعیف موج توسط نمونه های حاوی ذرات پراکنده به صورت یکنوا با بزرگتر شدن ابعاد ذرات به سمت طول موج فراصوت افزایش می یابد . نتایج بدست آمده با توجه به میزان مشارکت سازوکارهای جذب و تضعیف امواج مکانیکی در شرایط مختلف از نظر ریز ساختار نمونه ها و مشخصه های موج مکانیکی ، مورد بحث قرار گرفته است .