سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هومن مستحسن – مربی پژوهشی مرکز توسعه فناوری نیرو(متن)- تهران،شهرک قدس، انتهای بلوار
اشکان حق بین – مرکز توسعه فناوری نیرو(متن)- تهران،شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادما

چکیده:

در این مقاله با بررسی نقش شرکتهای مشاوره مدیریت و مشاوره مهندسی به وظایف و فعالیتهای هر یک از آنها پرداخته و پیوند های بین این دو دسته از شرکتهای مشاوره مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. آنچه مسلم است تقسیم مسائل سازمان ها به مسائل مدیریتی و مهندسی (فنی) یک تقسیم بندی برای شناخت بهتر است اما در عمل مرزهای پررنگی بین این دو وجود ندارد بطوریکه در بسیاری از فعالیتها هر دو جنبه مدیریتی و مهندسی با یکدیگر آمیخته شده اند و ضروری است به مساله بصورت یکپارچه نگاه شود. به نظر می رسد در این گونه مواردمشاوران مدیریت تکنولوژی بتوانند با کسب توانمندی ها و تخصصهای مربوطه نقش قابل توجهی ایفا نمایند. بطوریکه سازمانها را در ایجاد و حفظ موقعیت رقابتی، حل چالشهای کسب و کار و دستیابی به اهداف استراتژیک، از طریق استفاده مناسب از تکنولوژی، یاری رسانند. برخی از ویژگیهای مشاوران مدیریت تکنولوژی و رفتار و طرز فکر آنها در این مقاله مطرح شده است.