سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین گنجی دوست – دانشیار، گروه مهندسی محیط زیست، بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانش
سعید نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی محیط زیست، بخش عمران، دانشکده فنی

چکیده:

بتن پاشی یا شاتکریت از تکنیکهای رایجی است که در بسیاری از عملیات اجرایی خصوصا در سازه های زیر زمینی مورد استفاده قرار میگیرد اما نیازمند به توجهات خاص زیست محیطی است . مشکلات مربوط به بتن پاشی را میتوان به دو د سته نکات حین اجرا و نکات پس از اجرا تقسیم کرد . دسته اول خود شامل سه بخش مخاطرات فیزیکی ، مشکلات شیمیایی و مسائل مربوط به
الکتریسیته ساکن است . در زمینه دومین دسته از مشکلات بتن پاشی نیز میتوان به عدم پایداری در سنین کم ، جراحات وسوختگیهای پوستی و نیز آلودگ ی آب اشاره کرد . در این مقاله تمامی این نکات مورد بررسی قرار گرفته و راه حلهای مناسبی در هر زمینه ارائه شده است.