سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی ریاحی – تهران- خ پیروزی-ک شهید قصاب پور-پ ۱۵

چکیده:

نخبگان سرمایه های این کشور هستند. اگر این کشور برای تحقق چشم انداز تلاش می نماید باید زمینهآشنایی و جایگاه نخبگان را فراهم نماید تا آنها نیز با فهم درست و صحیح از بندهای مطرح در چشم انداز بهتحقق آن کمک نمایند. در این مقاله سعی شده تا با تبیین وظایف و نقش نخبگان در تحقق چشم انداز بهبرخی فعالیت های دولت در سال های اخیر- طی برنامه سوم و چهارم توسعه- اشاره نموده و به بررسی یکیاز بندهای سند که مرتبط با نخبگان و چشم انداز، جایگاه و وظایف، کارکردهای دولت و نخبگان در جهتتحقق چشم انداز بپردازد.