سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اشرف السادات پسندیده – ایران، تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار پونک باختری، شرکت متن
آزیتا کرمی پور –
زهره بشارتی راد –

چکیده:

نقش تکنولوژی در توسعه، نقشی اساسی و محوری است. بدون توسعه مناسب تکنولوژی و حضور در بازار رقابتی، آینده روشنی را نمی توان برای هیچ کشور و یا موسسه ای پیش بینی نمود. لازمه توسعه مناسب تکنولوژیتبیین استراتژی تکنولوژی و برنامه ریزی برای رسیدن به آن است. هدف از تدوین استراتژی تکنولوژی دستیابیبه مزیت و برتری تکنولوژیکی است که بتوان بر اساس آن در بازار رقابتی جایگاه مناسب و ویژه ای را کسبنمود. صنعت برق به عنوان یکی از صنایع مهم کشور و در واقع مادر صنایع نیز برای دستیابی به توسعه مناسب وکسب مزیت رقابتی در کشورهای منطقه باید تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی را سرلوحه فعالیتهای خود قراردهد بر این اساس مرکز تکنولوژی نیرو مطالعه ای را در خصوص بازنگری و تبیین استراتژی توسعه تکنولوژی درصنعت برق آغاز نموده و در این راستا از یک الگوی فرایندی استفاده نموده است. در این مقاله سعی می شود بامعرفی مدل کاربردی به نتایج گامهای اجرا شده این الگو پرداخته شود.