سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن بختیاری مقدم – کارشناس ارشد علوم سیاسی)گرایش امنیت ملی(، مدرس دانشکده علوم و فنون فارابی
عباس ملکی، – کارشناس ارشد علوم سیاسی)گرایش امنیت ملی(، مدرس دانشکده علوم و فنون فارابی
ذکریا کاظم پور – کارشناس ارشد پدافند غیرعامل)گرایش امنیت ملی(، مدرس مجتمع دانشگاهی شهید صیاد شیرازی

چکیده:

پیشرفت و توسعه سریع و تغییرات پرشتاب محیطی در جهان امروز، منجر به پیدایش عصری به نام عدم قطعیت شده و محیطی سرشار از فرصت و تهدید را پیش روی سازمان های امنیتی قرار داده است؛ موفقیت و پویایی در سازمان های امنیتی امروزی فقط در سایه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی امکان پذیر بوده و برنامه های راهبردی نیز زمانی موفق خواهند بود که با نگاه جدی به آینده با بهره گیری از علوم کاربردی آینده پژوهی، تدوین گردند. هدف اصلی در تحقیق حاضر، بررسی تأثیر آینده پژوهی بر برنامه ریزی راهبردی در سازمان های امنیتی است. روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و پژوهشگر تلاش نموده با مطالعه ی در ادبیات موضوع و بهره گیری از نظرات استادان و محققان این رشته در منابع علمی معتبر، تأثیر آینده پژوهی بر برنامه ریزی راهبردی در این سازمان ها رابررسی نماید. نتایج حاصله از تحقیق بیانگر این است که؛ آینده پژوهی با پایش تغییرات و تحولات محیط درونی و بیرونی سازمان و تشخیص هوشمندانه فرصت ها و تهدید های پیش روی سازمان و تقویت تفکر راهبردی در مدیران سازمان های امنیتی، باعث بهبود برنامه ریزی راهبردی در این سازمان ها می شود.