سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین عموزاده خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
سپیده آیانی – دانش آموخته کارشناسی مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ج
رضا توکلی مقدم – دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه که کار و فعالیت شکل تازه ای به خود گرفته است و به وسی خودکارفرمایی و خود اشتغالی در حرکت است. کارآفرینی و کارآفرینان نقش کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع مختلف ایفا می کنند. در این مقاله پس از بیان اهمیت و ضرورت آموزش کارآفرینی، به مفاهیم، پیش نیازها و اهداف کارآفرینی پرداخته شد. سپس عوامل موثر در آموزش کارآفرینی در غالب نقش دانشگاه، دولت، نظام آموزشی، جنسیت، میزان درآمد و نرخ بیکاری بررسی گردید. آنگاه موانع دستیابی به این مهم همراه با راهکار های گذر از آن مطرح شد. در پایان نیز ساختار مناسب آموزش کارآفرینی ارائه و مهارت های مورد نیاز یک کارآفرینی در راستای کسب و مزیت رقابتی و افزایش بهره وری ذکر شد.