سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرج ا… کریمی مجد – معاونت استاندارد پرواز، سازمان هواپیمایی کشوری ج . ا . ایران، فرودگاه م

چکیده:

سری مقررات ملی هوانوردی آمریکا ) ) FAR و مقررات ملی کشورهای مشترک المنافع روسی ) ) AR و همچنین الزامات مشترک اروپایی ) ) JAR حاوی استانداردها و معیارهای طراحی و ساخت وسایل پرنده می باشد که عموماً تحت کدهای شماره ۲۵، ۲۳، ۲۲، ۲۱که به ترتیب برای : مقررات صلاحیت پرواز و روش های گواهی های تأیید وسایل پرنده،صلاحیت پرواز هواپیماهای گلایدر بی موتور و مجهز به موتور،صلاحیت پرواز هواپیماهای کوچک و بزرگ درنظر گرفته شده اند که هرکدام به صورت مجزا به موارد و مطالب مربوط به طراحی و ساخت و انجام
آزمایشات سازه ای و پروازی مختلف و استانداردها و الگوهای آن می پردازد، و الزامات هریک از مقررات یادشده توسط کشورهایی که تابع سری مقررات ملی هوانوردی فوق می باشند لازم به اجراست . این مقاله باتوجه به پیشرفت علوم فنون هوایی و اینکه هواپیماهای ساخت کشورهای مختلف در اقصی نقاط گیتی مشغول انجام عملیات پرواز می باشند، لازم است در طراحی و ساخت وسایل پرنده و روش های به کارگرفته شده در آزمایشات مختلف سازه ای و پروازی، به منظور ارتقای ایمنی پروازها از یک سری استانداردها و الگوهای جهانی تدوین و تصویب شده پیروی نمایند؛ تهیه و ارائه گردیده است .