سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی اصغرنژاد امیری –

چکیده:

هدف مقاله تبیین چرخه تجاری مدیریت ارتباط با مشتری می باشد . در حقیقت لزوم اجرای موثر مدیریت ارتباط با مشتری، درک صحیح اجزای آن می باشد چون مدیریت ارتباط با مشتری در فرایند کسب و کار از اجزای مختلفی تشکیل شده است . در این مقاله نیز سعی شده است با استفاده از کتب و مقالات متعدد داخلی و خارجی، و پایگاههای اطلاعاتی مربوطه ، چرخه تجاری مدیریت ارتباط با مشتری تبیین شود . این چرخه که شامل چهار جزء اصلی می باشد عبارت است از : -۱ درک نیازهای مشتریان و تمایز بر مبنای مشتری -۲ توسعه و بهبود بر مبنای مشتری -۳ تاثیر متقابل و تعامل با مشتری -۴ نگهداری و حفظ مشتری با ارزش . که هر کدام از آنها از اجزای مختلفی تشکیل شده اند تا وابستگی بین اجزا مشخص شده و کاهش ضریب شکست پروژه های CRM شود . در نهایت بیان شد که مدیریت ارتباط با مشتری می تواند وسیله ای برای تجدید ساختار سازمانی ، سیستم های اطلاعاتی، و ساختار بودجه بندی و پاداش آن موسسه نیز باشد و مراحل چهارگانه فوق می توانند بصورت چک لیست هایی شما را در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری کمک کنند .