سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افضل کریمی – ایران، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی و مهندس
فرزانه وهابزاده – ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ، دانشکده مهن
بابک بنکدارپور – ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ، دانشکده مهن

چکیده:

در این تحقیق روش جدید رنگزدایی شامل لکاز تثبیت شده بر لایه های نانوحفره ساخته شده بر روی سنگ آذرین ارائه شده SiO2 و TiO2 فعالیت اولیه آنزیم تثبیت یافته بر لایه های %۸۴ و %۹۸ بار عمل شستشو نشان داده شد که به ترتیب ۱۰ است . با انجام باقی می ماند . فعالیت آنزیم آزاد و تثبیت شده از طریق رویه شناسی پاسخ بهینه سازی شد تا اثرات توامان pH و دما بر روی فعالیت
مورد مطالعه قرار گیرد . لکاز تثبیت شده بر لایه های TiO2 و SiO2 بعد از انجام ۶ عملیات مکرر رنگزدایی به ترتیب %۸۲ و %۷۲ فعالیت اولیه خود را دارا بودند