سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله سلیمی – دانشگاه کردستان – گوه شیمی و مرکز نانو تکنولوژِی دانشگاه
انسیه شریفی – دانشگاه کردستان – گوه شیمی و مرکز نانو تکنولوژِی دانشگاه
عبداله نوربخش – دانشگاه کردستان – گوه شیمی و مرکز نانو تکنولوژِی دانشگاه
سعید سلطانیان – دانشگاه کردستان – گوه شیمی و مرکز نانو تکنولوژِی دانشگاه

چکیده:

در این کار از الکترود اصلاح شده با نانوذرات اکسید نیکل به عنوان بستری برای تثبیت آنزیم گلوکز اکسیداز استفاده شد اندازه ء ذرات اکسید نیکل تولید شده با استفاده از تصویر برداری SEM بین ۱۰ تا ۴۰۰ نانومتر تخمین زده شد . این آنزیم با موفقیت در سطح الکترود اصلاح شده با نانوذرات اکسید نیکل تثبیت و خواص آن مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان دهنده ء عدم واکنش تخریبی میان نانو ذرات اکسید نیکل و آنزیم گلوکز اکسیداز و افزایش سرعت فرایند انتقال الکترون آنزیم گلوکز اکسیداز در نتیجه ء تثبیت آن در سطح فیلم نانوذرات اکسید نیکل است