سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رضانیا – معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی – سازمان آب و برق خوزستان
ماشاا… حلاجی دزفولی – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان
توفیق ضیفمی – کارشناس شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان
مجید شریفی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشن

چکیده:

در مناطقی مانند حاشیه رودخانه ها ، مناطق ماندابی و تالاب ها بدلیل وجود رطوبت فوق اشباع یا لجن آبدار دربستر این مناطق ، اجرای خاکریزی با روش معمول که شامل بستر کوبی و آماده سازی بستر برای اجرای خاکریزی م یباشد امکان پذیر نبوده و لازم است روش دیگری به کار گرفته شود .
در روشی که در این مقاله معرفی می گردد ، ابتدا به وسیله خاک خشک لایه اولیه اجرا م ی شود که پس از کوبیدن سطح فوقانی این لایه , لای ههای بعدی اجرا م یشود . با بررسی بعمل آمده بر روی دانه بندی و بافت خاک ، خاکهای رسی (خصوصاً با رطوبت بیش از بهینه ) بدترین و خاکهای با ۳۰ تا ۴۰ درصد ماسه بهترین نتیجه را خصوصاً در مناطق باتلاقی با سطح آب بالا داده است . این روش کاملاً اجرایی و با حد اقل هزینه بوده و ضرورتی در استفاده از آهک یا قلوه سنگ در طول مسیر نبوده است.