سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود قضاوی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کاوه شکیبانیا – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

شمع می تواند بعنوان عامل موثر جهت تثبیت و افزایش ضریب اطمینان شیروانی در برابر لغزش استفاده شود. در این راستا، نه تنها موضوع افزایش ضریب پایداری شیب مهم است بلکه از پایداری سازه ای و ژئوتکنیکی شمع نیز باید اطمینان داشت. در این مقاله با استفاده از نرم افزار FLAC در محیط دو بعدی به این مهم پرداخته شده است. برای این منظور شمع بتنی دارای رفتار الاستیک و خاک دارای رفتار الاستوپلاستیک با معیار گسیختگی موهر کولب فرض شده است. مدلسازی بصورت کرنش مسطح انجام شده است. مطالعات پارامتریک با تغییر عوامل موثر انجام شده و اثر هر کدام بر تغییرات ضریب اطمینان پایداری شیب بررسی شده است. میزان تغییر مکان شمع، نمودار لنگر خمشی، نیروی برش و چگونگی تغیرات سطح گسیختگی بررسی شده و نتایج حاصل از مطالعات ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از شمع می تواند بطور قابل ملاحظه ای ضریب پایداری شیروانی را افزایش دهد. میزان این افزایش به هندسه شمع، فواصل شمع ها از همدیگر، جنس خاک و هندسه شیب بستگی دارد که نتایج آثار هر کدام ارائه خواهد گردید.