سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن خواجه امینیان – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
نیما تقوی نیا – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
اعظم ایرجی زاد – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمد مهدوی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

نانوذرات TiO2 در محلول اسیدی HCl با pH=1/8 ساخته شده اند. این نانو ذرات در فاز کریستالی آناتاس بوده و اندازه تقریبی آنها حدود ۱۰nm است . این ذرات دارای بار سطحی مثبت هستند و تنها روی سطوحی جذب می شوند که دارای بار سطحی مخالف بار آنها باشد . الیاف شیشه ای نسوز از مواد مناسبی است که این نانو ذرات را می توان روی آنها لایه نشانی کرد. سطح خارجی این مواد با نوعی رزین از جنس اپوکسی پوشیده شده است که می تواند این نانو ذرات را جذب کند . در این تحقیق نحوه جذب نانو ذرات روی سطح و سایت های فعال جذب از طریق طیف های XPS مطالعه شده است . مشاهده می شود که چنانچه الیاف قبل از پوشش دهی حرارت داده شوند گروه های OH- چسبیده به اتم های کربن سطح از سطح کنده شده در نتیجه قله XPS مربوط به کربن جابجا میشود . این پدیده باعث تغییر مقدار جذب نانوذرات TiO2 روی سطح این الیاف می شود. خواص فوتوکاتالیستی الیاف پوشش داده شده نیز اندازه گیری شده است که تحت تاثیر تغییر میزان جذب نانوذرات TiO2 روی سطح تغییر می کند. غلظت آمونیا در محیط در طول ۱۲۰ دقیقه به حدود ۳۰ % میرسد. این ساختارها در یک فیلتر هوا مورد استفاده قرار گرفته اند.