سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید شاپوری –
سیدمحمدرضا علوی مقدم –
تقی مقدم –

چکیده:

جامدسازی و تثبیت به مجموعه فرآیندهایی اطلاق می گردد که در طی آن مواد زائد با موادی که قابلیت و تمایل جامد شدن را دارا هستند، مخلوط گردیده و بدین طریق مواد زائد تثبیت شده و بی حرکت در داخل یک ساختار جامدگون حبوس می گردد. از این روش در محبوس کردن بسیاری از آلاینده های خطرناک از جمله لجنهای حاوی فلزات سنگین استفاده می شود. هدف از انجام این تحقیق جامدسازی و تثبیت سازی کروم موجود در فاضلاب صنایع آبکاری با استفاده از سیمان و میکروسیلیس است. نمونه های تثبیت شده با استفاده از آزمایش TCLP مورد ارزیابی قرار گرفته است. نمونه ها براساس غلظت اولیه کروم ۱۲ گرم بر لیتر بر اساس استاندارد ۹۵, M109 C/109C ASTM ساخته شدند. طرح اختلاط ها نیز براساس نسبتهای سیمان به لجن ۳۰:۷۰ و ۴۰:۶۰ و افزودن ۵%، ۱۰% میکروسیلیس انجام شد. نتایج حاصله نشان می دهد که تثبیت کروم با استفاده از سیمان و میکروسیلیس کاملاً مؤثر بوده و توانسته است به میزان ۸۰ تا ۹۵ درصد کروم ورودی را تثبیت نماید. نتایج سایر تحقیقات نیز نشان می دهد که تثبیت کروم با سیمان نتیجه مثبتی داشته است. همچنین استفاده از ۵% میکروسیلیس موجب شده است که تراوش کروم در آزمایش TCLP برای نمونه های ۲۸ روزه در تمامی نمونه ها به طور متوسط ۹% کاهش پیدا کند.