سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ویدا شهام – تثبیت پسمانهای حاوی لجن های با اکتیویته کم و متوسط در سیمان
رضا داورخواه –
مهدی اتحادیان –

چکیده:

پسمانهای مایع ولجن های حاصل از آمایش پسمانهای راکتور تح قیقاتی تهران عموما جزو پسمانهای با اکتیویته کم و متوسط محسوب می شوند . در این طرح به عن وان ماتریکسی برای تثبیت این نوع پسمان ،از سیمان پرتلند نوع ٢ تهران استفاده شده است .با انجام آزمایشهای مختلفی نظیر تاب فشاری،چرخه گرمایی،دهی،غوطه ور سازی،اندازه گیری مایع ات آزاد و کانه شوئئ بر اساس استاندارد های مربوطه پس از بهینه سازی شرایط؛فرمولاسیونی مناسب بر حسب آب، سیمان و لجن برای تهیه مخلوط جهت تثبیت ارائه گردیده است .به من ظور اف زایش خواص مکان یکی(افزایش مقاومت فشاری و زمان گیرش و همچنین افزایش مقاومت در برابر پدیده کانه شوئی ) نیزازمیکروسیلس بعنوان افزودنی استفاده گردیده است .