سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون مقدس نژاد – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
سعید طولابی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ایلام

چکیده:

ارضا نظریه قابلیت اعتماد در استفاده و بکارگیری عام از تکنولوژیهای نوین شرط اصلی و اساسی است. بازیافت آسفالت از جمله روشهای نوین تعمیر و مرمت کلی روکش جاده ها و حتی لایه های زیرین ان است. انجام مطالعات میدانی و آزمایشگاهی گسترده در جهت ارضاء نظریه فوق موثر است. شرایط آب و هوایی، مصالح موجود در دسترس و تکنولوژی اجرای لایه های روسازی از جمله مواردی است که می تواند در میزان موفقیت امر بازیافت در مناطق مختلف ایران موثر باشد. بازیافت اسفالت به روش سرد از جملهه روشهای نوین انجام شده در ایران در زمینه مرمت خرابیهای روکش روسازیها است که به دو صورت درجا و کارخانه ای قابل انجام است. این روش در جاده های موجود در مناطق مختلف ایران انجام شده است. در این مقاله تجارب بدست آمده از مطالعه موردی پروژه های بازیافت در جای آسفالت به روش سرد در ایران بررسی شده و مشکلات و تگناهای موجود در این زمینه بیان می شود. در نهایت توصیه ها و راهکارهای لازم ارایه خواهد شد.