مقاله تجارب خانواده از مراقبت از بيمار با پيوند عروق کرونري: يک مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تجارب خانواده از مراقبت از بيمار با پيوند عروق کرونري: يک مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده بيمار
مقاله پيوند عروق كرونري
مقاله مراقبت غيررسمي
مقاله فنومنولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشايي ثابت فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طالقاني فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: توكل خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري هاي قلبي عروقي يکي از عوامل شايع مرگ و مير در کشورهاي پيشرفته دنيا مي باشد و در کشور ما پس ار تصادفات بيشترين علت مرگ و مير را به خود اختصاص داده است. بيماري هاي قلبي عروقي افزون بر مرگ و مير ممکن است پيامدهاي فردي، خانوادگي، اجتماعي، و مالي زيادي به همراه داشته باشد، درمان جراحي باي پس عروق کرونري که يک مداخله حياتي براي بيمار قلبي است، ممکن است در طي دوره بهبودي مسايلي را براي بيمار، مراقبت کنندگان خانگي و پرستاران به وجود آورد که در مطالعات کمتر به کسب تجارب مراقبتي اين خانواده ها پرداخته شده است. هدف اين مطالعه نيز توصيف تجارب زنده مراقبين خانوادگي بيماران با پيوند عروق کرونري بود.
روش: اين تحقيق يک طرح کيفي است که با روش فنومنولوژي انجام شده است. بر اساس نمونه گيري مبتني بر هدف، با ۱۴ شرکت کننده (که از اعضاي خانواده بيمار بوده و مسووليت اصلي مراقبت او را بر عهده داشتند) مصاحبه شد روش جمع آوري اطلاعات مصاحبه سازمان نيمه سازمان يافته بود و براي تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها از متد کلايزي استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي اين مطالعه شامل پنج مفهوم اصلي که شامل: ۱- مواجهه با تنش ۲- فشار نقش ۳- مقاومت در برابر آسيب پذيري، ۴- عملکرد و ۵- نياز بود.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه نشان داد که خانواده هاي بيماران با عوامل تنش زاي زيادي در طول دوره مراقبتي خود مواجه شده که اين عوامل باعث برانگيخته شدن واکنش هاي جسمي و رواني آنان شده و عدم ارضاي نيازهاي اطلاعاتي و حمايتي از جانب تيم مراقبتي مساله را بدتر مي کند. عواملي همچون ارايه اطلاعات مناسب، عقايد مذهبي و برآوردن نيازهاي خانواده تاثير مهمي بر مقاوم نمودن اعضاي مراقب خانواده دارد علاوه بر اين مسايل، لزوم گنجاندن ارتباط مناسب با بيماران و مراقبين خانوادگي آنان نيز حايز اهميت زيادي در برنامه ريزي تيم مراقبتي دارد.