مقاله تجارب دانشجويان از تلفيق روش يادگيري مبتني بر حل مساله و کار در گروه هاي کوچک: يک مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۸۰ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: تجارب دانشجويان از تلفيق روش يادگيري مبتني بر حل مساله و کار در گروه هاي کوچک: يک مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري بر اساس حل مساله تعديل شده
مقاله دانشجو
مقاله کار در گروه کوچک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده کبري
جناب آقای / سرکار خانم: احمري طهران هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با وجود شناخت تاثير روش آموزش مبتني بر حل مساله هنوز چالش هاي زيادي در جايگزيني آن با شيوه سنتي رايج وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسي تجارب دانشجويان از شکل تغيير يافته يادگيري بر اساس حل مساله با تلفيق کار در گروه هاي کوچک بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کيفي، ۳۵ دانشجوي پرستاري شرکت داشتند. درس پرستاري کودکان با روش تلفيق شده يادگيري مبتني بر حل مساله و کار در گروه هاي کوچک آموزش داده شد. در مجموع، ۳۵ مصاحبه نيمه ساختار يافته حضوري و ۶ مصاحبه گروه مدار با دانشجويان پرستاري صورت گرفت. تحليل داده هاي پژوهش با روش تحليل محتوا انجام شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که تلفيق روش يادگيري مبتني بر حل مساله و کار در گروه هاي کوچک با تجربه تفکر، پژوهش، خود تنظيمي، انگيزش و موانع همراه است. موانع اين روش زمان بر بودن، اختلاف اعضا گروه و مقاومت در برابر تغيير بود.
نتيجه گيري: نتيجه اين مطالعه نشان مي دهد که روش تعديل شده حل مساله در تقويت مکانيزم هاي يادگيري تاثير دارد.