مقاله تجارب دانشجويان پرستاري و مامايي درباره اثربخشي استفاده از پاورپوينت در تدريس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: تجارب دانشجويان پرستاري و مامايي درباره اثربخشي استفاده از پاورپوينت در تدريس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارب
مقاله دانشجويان
مقاله اثربخشي
مقاله پاورپوينت
مقاله تدريس
مقاله نظرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اديب حاج باقري محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گزارش مطالعات انجام شده در مورد كاربرد پاورپوينت در تدريس نتايج متفاوتي داشته اشت. با توجه به تناقضات موجود، اين تحقيق با هدف بررسي تجارب و نظرات دانشجويان پرستاري و مامايي درباره كاربرد پاورپوينت توسط مدرسان انجام شد.
روش ها: مطالعه كيفي با استفاده از شش مصاحبه فردي و دو جلسه بحث گروهي با ۱۲ دانشجو در دانشكده پرستاري و مامايي كاشان انجام شد. در هر جلسه دانشجويان تجارب و نظرات خود را در زمينه نحوه استفاده اساتيد از پاورپوينت و نيز ميزان تاثير اين روش بر يادگيري خود، بيان مي كردند. محتواي جلسات ضبط و سپس كلمه به كلمه پياده شد و به روش تحليل محتوا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: داده ها در دو طبقه با عنوان «ماهيت پاورپوينت» و «فرهنگ استفاده از پاورپوينت» قرار گرفت. طبقه دوم دربردارنده زير طبقات «استفاده صحيح»، «استفاده نامناسب» و «عوارض استفاده نامناسب» بود. شركت كنندگان در تحقيق، پاورپوينت را يك ابزار آموزشي مي دانستند كه مي تواند به صورت درست يا غلط استفاده شود. از نظر آنها، «استفاده صحيح» دربردارنده كاربرد هدفمند پاورپوينت در تلفيق با ساير روش هاي تدريس و در راستاي تفهيم مطالب، و در مقابل، «استفاده نامناسب» دربردارنده زياد بودن سرعت ارايه، استفاده افراطي و نمايش اسلايدهايي با ساختار و محتواي نامناسب و بدون توجه به يادگيري فراگيران بود. اين شيوه باعث ايجاد خستگي، پرت شدن حواس و بي توجه دانشجو به درس، فقدان فرصت تفكر و نيز كاهش تعامل استاد و دانشجو مي شد.
نتيجه گيري: اگرچه استفاده مناسب و بجا از پاورپوينت مي تواند به جذابيت تدريس و بهبود يادگيري كمك كند، اما استفاده افراطي و نامطلوب اساتيد از آن، عملا باعث كاهش تعامل دانشجو با درس و مدرس، و دلزدگي دانشجويان از اين ابزار آموزشي شده است.