سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناهید حسن زاده –

چکیده:

مدیریت زباله های بیمارستانی به علت پتانسیل خطرات محیطی و خطرات سلامت عمومی اهمیت زیادی دارد. بهترین روش برای مدیریت زباله های بیمارستانی جلوگیری از تولید و کاهش تولید آنهاست. امروزه وجود عواملی نظیر قوانین زیست محیطی، توسعه روزافزون تقاضای کیفی و رعایت بهتر اصول بهداشتی، افزایش سطح آگاهی افراد جامعه در باره مشکلات ناشی از عدم رعایت مطلوب امور بهداشتی و محیطی، توجه به روشهای صحیحی زباله های عفونی و تمهید روشهای مدرن در این زمینه را جزء اولویتهای انکار ناپذیر خدمات درمانی قرار داده است. مهمترین عامل برای عملکرد مطمئن و اقتصادی یک سیستم دفع زباله های عفونی، تفکیک از مبدا، حمل داخلی زباله و جایگاههای نگهداری موقت زباله می باشد که مستلزم راه اندازی سیستمی برای پشتیبانی از مرحله تولید تا دفع نهایی می باشد. موفقیت نهایی سیستمهای دفع زباله تنها به روش ارائه شده به عنوان روش مناسب دفع زباله های بستگی ندارد بلکه مستلزم انگیزه و میزان مشارکت پرسنل بخشهای خدمات درمانی نیز می باشد که این نیز خود در گروه آموزش افراد و پیاده سازی و اجرای صحیح طرح دفع زباله های بیمارستانی می باشد. این پیشنهاد که برای دفع زباله های بیارستانی باید به دنبال یک راهکار کامل امحاء زباله های عفونی بیمارستانی، منطبق با بالاترین استانداردهای ارائه شده باشیم، موجب شد تا به بررسی تجارب سایر کشورها از جمله کره، جنوب برزیه تایلند، اسپانیا، ایران، کانادا، آلمان، آمریکا در زمینه مدیریت دفع زائدات بیمارستانی بپردازیم.