سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

غلام معزز –
سیدجواد موسوی جراحی – مجتمع پتروشیمی خراسان

چکیده:

طراحی ضعیف سیستم های عایق و قسمت هایی ازمجموعه عایق شده دربیرون ازسطح عایق شده و آببندی شده درعایقکاری گرم خوردگی فلزات را افزایش میدهد شکستگی و خرابی ماستیکهای Vapor&weather barrier بعدازاجرای عایق لوله کشیها و دستگاه ها باعث می شود که رطوبت و سیالات موجود دربیرون ازعایق به درون عایق راه یابند توصیه می شود جهت بهبود طول عمر سیستمهای عایق و کاهش خوردگی درامرطراحی تکیه گاه ها و متعلقات بیشتر توجه شود.