مقاله تجارب مادران از زايمان بدون درد با گاز انتونوکس در زنان مراجعه کننده به بيمارستان تامين اجتماعي شهر همدان سال ۱۳۸۸(تحقيق پديدار شناسي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۷۸ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تجارب مادران از زايمان بدون درد با گاز انتونوکس در زنان مراجعه کننده به بيمارستان تامين اجتماعي شهر همدان سال ۱۳۸۸(تحقيق پديدار شناسي)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتونوکس
مقاله تجارب مادران
مقاله زايمان بدون درد
مقاله سزارين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدسي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حاكم زاده فريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هر سال بيش از ۱۵۰ ميليون زن در کشورهاي توسعه يافته حامله مي شوند که براي عده اي از آنان، زايمان رضايت بخش نبوده و با درد و ترس همراه است. يکي از راه هاي تسکين درد زايمان، استفاده از گاز انتونوکس است. به دليل ديدگاه هاي متناقض مردم و جامعه، اين پژوهش در راستاي درک واقعي تجربه افراد و با هدف توصيف تجارب مادران از زايمان با استفاده از گاز انتونوکس انجام شد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش کيفي از رويکرد پديدار شناسي استفاده شده است. ۳۰ نفر از مادران باردار که در بخش زايمان بيمارستان تامين اجتماعي شهر همدان از گاز انتونوکس براي تسکين درد زايمان استفاده نمودند، مصاحبه عميق صورت گرفت و براي تجزيه و تحليل يافته ها از روش کلايزي استفاده شد. روايي و پايايي مطالعه از طريق توجه به محورهاي ارزش واقعي، کاربردي بودن، تداوم و مبتني بر واقعيت بودن حاصل گشت.
يافته ها: بيشترين دليل انتخاب انتونوکس به علت سهولت استفاده از روش و کم بودن عوارض آن بود. اکثر مادران احساس خوبي به علت خود کنترلي روش داشتند و رضايتمندي اکثر آنها به علت کاهش دردهاي زايماني بدون داشتن عوارض جدي و قطع عوارض به دنبال قطع روش بود. بيشترين شکايت مادران سرگيجه متعاقب استفاده از روش بود.
نتيجه گيري: با توجه به تجربه مثبت مادران از زايمان بدون درد با انتونوکس، استفاده از اين روش با هدف کاهش درد زايمان و کاهش ميزان سزارين هاي انتخابي توصيه شده و بررسي اين نوع بي حسي در مراکز ديگر، در نمونه هاي بزرگ تر و هم چنين مقايسه آن با ديگر روش هاي بيدردي پيشنهاد مي شود.