مقاله تجارب مراقبين بهداشتي از مراقبتهاي قبل از لقاح زنان ديابتي در سيستم بهداشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تجارب مراقبين بهداشتي از مراقبتهاي قبل از لقاح زنان ديابتي در سيستم بهداشتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارب مراقبين بهداشتي
مقاله مراقبت قبل از لقاح
مقاله زنان ديابتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نكويي نفيسه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: دوازده امامي شراره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه دانش و آگاهي زيادي جهت بررسي مراقبت مامايي از زنان حامله مبتلا به ديابت وجود دارد و به كارگيري مراقبت صحيح قبل و حين حاملگي يك روش موثر و مفيد براي محدود كردن عوارض بيماري مي باشد. مراقبين شاغل در مراكز بهداشتي درماني از جمله مهمترين افرادي هستند كه قادر به ارايه مراقبت قبل از لقاح مي باشند. هدف از اين مطالعه تعيين تجارب مراقبين بهداشتي در مورد مراقبت قبل از لقاح در زنان ديابتي بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه يك مطالعه كيفي به شيوه فنومنولوژي بود كه در آن تجارب ۱۵ نفر از مراقبين بهداشتي شاغل در مراكز دولتي و خصوصي شهر اصفهان در ارتباط با مراقبت قبل از لقاح زنان ديابتي با استفاده از مصاحبه عميق مورد بررسي قرار گرفت. نمونه گيري به روش مبتني بر هدف تا اشباع اطلاعات انجام شد. نتايج با استفاده از روش هفت مرحله اي كلايزي آناليز گرديد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد كه از نظر مراقبين بهداشتي عملكرد و مشخصات سيستم بهداشتي درماني (اعم از كاركنان و سيستم) در كيفيت مراقبت قبل از لقاح خانم ديابتي مهم است. همچنين طبق يافته ها وضعيت آگاهي كاركنان بهداشتي درماني از نظر مراقبت قبل از لقاح زنان ديابتي مناسب به نظر نمي رسد. يافته هاي به دست آمده بر طبق بيان تجارب توسط كاركنان در سه مفهوم اصلي ۱- آگاهي و نگرش كاركنان ۲- آموزش كاركنان ۳- سيستم بهداشتي درماني دسته بندي شد.
نتيجه گيري كلي: با توجه به يافته هاي پژوهش لزوم آگاه سازي كاركنان، آموزش مداوم، طراحي يك سيستم مناسب و رفع مشكلات موجود براي ارايه مراقبت قبل از لقاح خانم هاي ديابتي احساس مي شود.