مقاله تجارب کودکان از پيوند مغز استخوان: يک مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۳۲ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تجارب کودکان از پيوند مغز استخوان: يک مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاري
مقاله پديدار شناسي
مقاله پيوند مغز استخوان
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مانوكيان آرپي
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي منيره
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت نصرآبادي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تجربه پيوند مغز استخوان براي کودک تجربه اي غريب، ترس آفرين و استرس زا مي باشد. در طي فرايند پيوند کودک با طيف وسيعي از مشکلات روحي – جسمي دست و پنجه نرم مي کند. بديهي است ورود به دنياي تجربه شده آنها در طول زمان بستري و شناخت اين پديده براي تيم درمان و خصوصا پرستاران از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. اين مطالعه با هدف تبيين تجارب کودکان از پيوند مغز استخوان انجام شد.
روش تحقيق: اين مطالعه يک بررسي کيفي از نوع پديدارشناسي است که در آن ۶ کودک مبتلا به بدخيمي هاي خوني که تحت پيوند قرار گرفته بودند با انجام مصاحبه هاي عميق و نيمه ساختارمند طي حدود ۱ ساعت و ۲ نوبت در زمان بستري بعد از پيوند مورد بررسي قرار گرفتند. متن مصاحبه ضبط شده و پس از پياده شدن به روش تحليل محتوايي قراردادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه در مجموع ۶ درون مايه اصلي شامل: اميد به بهبودي قطعي، شعف پيوند، تشديد روابط خانوادگي، سختي تنهايي، تجربه دست و پنجه نرم کردن با دشواريهاي پيوند و تهديدات و تمهيدات پيوند استحصال گرديد.
نتيجه گيري: کودکان دنيايي از شاديها، غمها، استرسها، نگراني ها و احساسات متفاوتي را در طي فرآيند پيوند تجربه مي کنند. هم چنين اکثر آنان ناگفته ها و درد دلهاي فراواني داشتند که توجه به آنها و درک نکات ظريف بيانات آنان مي تواند پرستاران را در ارايه بهتر خدمات و مراقبت هاي پرستاري ياري نمايد.