سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی اکبر جلالی – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اقتصاد دانش محور، و بررسی تاثیر آن در تجارت و رقابت جهانی، یکی ازموضوعات اخیر مورد توجه محافل علمی و سازمانهای بین المللی است که ازطریق همایشها و سمینارها و ارائه مقالات درحال توسعه بوده و عموما با پشتیبانی بانک جهانی همراه است. با توجه به اهمیت موضوع، دراین مقاله، ضمن انتقال تجربیات مطرح شد کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، NENA ، درآخرین همایش (۲۰۰۴ میلادی مارسی فرانسه) که تحت عنوان تجارت ، رقایت و اقتصاد دانش محور در سطح جهانی با همکاری بانک جهانی برگزارشد و نویسنده این مقاله در آن شرکت داشت، به موضوعات مرتبطپرداخته شده است.
تشخیص پیش نیاز های لازم برای گذر کشورهای منطقه NENA از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور، بررسی وظایف دولت و بخش خصوصی در مرحله گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور، بررسی پیشنهادهاو راهکارهای انتقال تجربیات، بینکشورهای موفق و کشورهای در حال توسعه به اقتصاد دانش محور، روشهای بومی سازی اقتصاد دانش محور با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، و نقش آن در اقتصاد دانش محور، از جمله اهداف این مجموعه از همایشهاست.
برنامه چهارم توسعه کشور را با شعار دانایی محور آغاز کرده ایم و در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله کشور نیز به دنبال برتر شدن در بین کشورهای منطقه از بسیاری جهات می باشیم.اما باید دانست که بدون دست یافتن به اقتصاددانش محور، تجارت و رقابت با جهان اقتصادی، امکان دستیابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه های فوق را نداریم. راه رسیدن به اقتصاد دانش محور فقط با توسعه ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهیه و تبیین استراتژیهای مناسب تجاری و رقابتی، و به کارگیری نیروی انسانی متخصص امکان پذیر است. در این مقاله، به بررسی ابعاد این موضوع مهم و اهداف بانک جهانی پرداخته شده است.