مقاله تجارت آلودگي به روش مجوزهاي تخليه قابل مبادله در رودخانه و ارزيابي آن از نظر كارآيي هزينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در محيط شناسي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: تجارت آلودگي به روش مجوزهاي تخليه قابل مبادله در رودخانه و ارزيابي آن از نظر كارآيي هزينه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل تكنولوژيك
مقاله تجارت آلودگي
مقاله مجوزهاي تخليه
مقاله ضريب انتقال
مقاله كارايي هزينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي
جناب آقای / سرکار خانم: طاهريون مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باغوند اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه تجارت آلودگي رويكرد جديدي در كنترل منابع آلاينده با حفظ سطح استانداردهاي كيفي آب و استفاده از راهكارهاي كم هزينه است. تجارت آلودگي به روش انتشار مجوزهاي تخليه قابل خريد و فروش مبتني بر ضريب انتقال آلودگي در رودخانه در پنج مرحله شامل ناحيه بندي محدوده مورد مطالعه، تعيين كل بار مجاز خروجي هر ناحيه براساس مدل خودپالايي رودخانه، تعيين ضرايب انتقال آلودگي بين منابع آلاينده و بين ناحيه ها با استفاده از مدل، تعيين مقادير مجاز تخليه قابل مبادله براي هر ناحيه و هر منبع آلاينده اجرا مي شود. در اين تحقيق كاربرد روش تجارت آلودگي براي حوزه آبريز رودخانه در مورد بررسي قرار گرفته و براي هر منبع آلاينده هزينه هاي كنترل آلودگي به روش تكنولوژيك (احداث تصفيه خانه) و غيرتكنولوژيك (روش مبادله) محاسبه شده و نسبت هزينه كنترل تكنولوژيك به كنترل غيرتكنولوژيك به عنوان معيار كارايي هزينه روش مبادله آلودگي بررسي شده است. با توجه به اين معيار، براي برخي منابع آلاينده كه كارايي هزينه برايشان بالاست روش كنترل تكنولوژيك و احداث تصفيه خانه فاضلاب به صرفه بوده و ديگر منابع آلاينده كه احداث تصفيه خانه فاضلاب به دليل كارايي كم برايشان اقتصادي نيست، مجبور به خريد مجوزهاي تخليه از منابع آلاينده اي كه آلودگي خود را به كمتر از حد تعيين شده رسانده اند، خواهند بود.