سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده مهناز مهدوی – کارشناس کامپیوتر- نرم افزار

چکیده:

بسیارى از اقتصاد دانان، متخصصان و آینده نگ رها بر این عقیده اند که در سال هاى اخیر انقلابى مشابه انقلاب صنعتى به وقوع ساخته است و بسیارى از جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى حیات بشر « عصر اطلاعات » پیوسته است که جهان را وارد را دستخوش تحولى عمیق نموده است. یکى از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقى است که در روابط اقتصادى بین افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجارى بین افراد با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتى خود که عمدتاً مبتنى بر مبناى اسناد و مدارک کاغذى است خارج شده و به سوى انجام مبادلات از طریق بهره گیرى از سیستم هاى مبتنى بر اطلاعات الکترونیکى در حرکت است. تجارت الکترونیکى به دلیل سرعت، کارایى، کاهش هزینه ها و بهره بردارى از فرصت هاى زودگذر عرصه جدیدى را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته مى شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه اى جز منزوى شدن در عرصه اقتصاد جهانى نخواهد داشت. اما این تجارت الکترونیک علاوه بر نقاط قوت، شامل نقاط ضعفی نیز می باشد. لذا در این مفاله تجارت الکترونیک، نقاط قوت و ضعف آن بررسی شده است . در ابتدای مقاله تعریف های متعدد تجارت الکترونیک آورده شده است و سپس گام های یک تجارت الکترونیکی تشریح گردیده است و در انتهای مقاله مزایای تجارت الکترونیک از مناظر مختلف و موانع حاصل از استقرار آن مورد بحث قرار گرفته است.