سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود موحدی – عضو هیأت علمی (استادیار)دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

تکنولوژی اطلاعات ، شیوه کار افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون کرده و تمام امور زندگانی را تحت الشعاع قرار داده تجارت الکترونیکی برای ایجاد ارزش در فعالیتهای تجاری نیز نقشهای جدیدی به عهده گرفته است . در ابتدای این مقاله با مروری بر تاریخچه تجارت الکترونیکی، مشخص می گردد که این رشته با تکاملی تدریجی ودر انطباق با گسترش تکنولوژی اطلاعات به وضعیت حاضر رسیده است . سپس تعاریف گوناگون تجارت الکترونیکی بررسی می شوند و آثار دیدگاههای تحلیلی متفاوت بر تکوین این تعاریف نشان داده می شود . آنگاه دسته بندی ها وسطوح مختلفی که برای تجارت الکترونیکی با رویکردهای گوناگون ارائه شده است به تفصیل در مقایسه با شرایط کاربرد مورد بحث قرار می گیرد. نهایتًا، ویژگیهای تجارت الکترونیکی تشریح می گردد.