سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیبانی – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

دراین بحث، به سخنرانی رئیس بانک جهانی – آقای ولفنسون و نظرات آدام اسمیت- در آخرین اجلاس بانک جهانی اشاره میشود. وی در بخشی از سخنرانی خود با موضوع رشد اقتصادی و مسائل بانکی گفت: برای توسعه و پیشرفت، اگرچند شرط وجود داشته باشد، یکی از این شرطها، امنیت سرمایه گذاری وسرمایه در یک کشور است. یعنی اگر امنیت در این زمینه نباشد، رشد اقتصادی میسر نیست که این مسئله، امری بدیهی است. درنتیجه، سرمایه گذاری در محیط ناامن نه حفظ میشود و نه افزایش می یابد.
– شرط دوم : باید قوانین به گونه ای باشد که امنیت لازم را فراهم کره و قوه قضاییه هم در مسیری حرکت کند که این امنیت را حمایت کند.
– شرط سوم: وجود نظام بانکی یا بانکداری سیال، موثر و سریع
– شرط چهارم: نظارت بر این سیستم که آن را از خطا مصون دارد.
این شرط از شروط بنیانی و لازم برای توسعه یک کشور است، هرچند که شاید شرط کافی نباشد.
– سیستم مالی روشن، سریع و روان. این سیستم، چرا بدین شکل است و به چه شکل به اینجا میرسد؟ در این شکل دهی، تفاوت زمان تاثیر بسزایی دارد. یک کانال اقتصادی خارجی، در سنگاپور در خصوص گرفتن یک موافقت اصولی و به راه انداختن تجارت یا واحد تجاری در ۲ کشور، مقایسه این انجام داده بود که حدود نصف روز به طول انجامید.
این مقاله در کشور هندوستان ، حدود ۲ سال طول میکشد.