سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جمال خانی جزنی –

چکیده:

در اواخر دهه ۱۹۹۰ اقتصاد جهانی با دو تغییر بنیادی و ساختاری ناشی از جهانی شدن و انقلاب روب هرو شد. برخی تحلیلگران اقتصادی برایند این دو پدپده را اقتصاد (ICT) فناوری ارتباطات و اطلاعات نوین نام نهاد هاند.
پیشرفتهای چشمگیر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ده ههای اخیر موجب دگرگونی در بسیاری از زمینه ها از جمله تجارت جهانی گردیده و به تبع آن فرآیندهای بسیاری از فعالیتهای تجاری، اقتصادی، بانکداری، گمرکات و غیره دستخوش تغییرات شده اند. در این مقاله ابتدا به تعاریف فناوری اطلاعات، تجارت و تجارت الکترونیکی اشاره شده و مدلهای الکترونیکی و تجارب موفق این نوع تجارت به همراه اطلاعات کافی از آنها توضیح داده شده است. گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی و مزیتهای آن و نیازهای کشور در خصوص ایجاد زیرساختهای مناسب برای توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی و همچنین موانع و چالشهای تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد دولت در این خصوص از جمله موارد مطرح شده است و نویسنده ضمن تأکید بسیار بر بومی شدن سیستم های عم لکننده در جامعه اطلاعاتی، اصرار بر این موضوع دارد که برای حفظ قوام و استقلال کشور باید هرچه سریع تر در این خصوص صاحبنظران و ندیشمندان دست ب هکار شده تا بتوان سیست مهای عم لکننده را بومی نمود.