سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جمال خانی چزنی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

چکیده:

در اواخر دهه ۱۹۹۰ اقتصاد جهانی با دو تغییر بنیادی و ساختاری ناشی از جهانی شدن وانقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) رو به رو شد. برخی تحلیلگران اقتصادی برایند این دو پدیده را اقتصاد نوین نام نهاده اند.
پیشرفتهای چشمگیر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های اخیر موجب دگرگونی در بسیاری از زمینه ها از جمله تجارت جهانی گردیده و به تبع آن فرایندهای بسیاری از فعالیتهای تجاری، اقتصادی، بانکداری، گمرکات و غیره دستخوش تغییرات شده اند.
در این مقاله ابتدا به تعاریف فناوری اطلاعات، تجارت و تجارت الکترونیکی اشاره شده و مدلهای الکترونیکی و تجارت موفق این نوع تجارت به همراه اطلاعات کافی از آنها توضیح داده شده است. گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیکی و میزتهای آن و نیازهای کشور در خصوص ایجاد زیر ساختهای مناسب برای توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی و همچنین موانع و چالشهای تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد دولت در این خصوص از جمله موارد مطرح شده است.