سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

آرش قربانی کیا – کارشناسی مهندسی صنایع – کارشناس ارشد برنامه ریزی شرکت کاربین طرح
سیدمیثم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن
حامد صیرفیان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – کارشناس برنامه ریزی سازمان توسع

چکیده:

در دنیای پر شتاب کنونی، گروه ۱۶ تا ۴۰ سال به دلیل داشتن روابط اجتماعی و مشغله کاری فراوان، کمترین توجه پیوسته را به رسانه های عمومی داشته و فرصت جستجوی کافی برای تهیه کالاهای مورد نظر خود را ندارند. همچنین این افرادوفاداری کمی به برندهای تجاری داشته به شعارهای تبلیغاتی اطمینان کافی ندارند. مجموع این دلایل، کاهش کارایی بازاریابی سنتی راموجب شده است. از آنجایی که تمام فعالیتهای زنجیره تامیندر راستای تحویل محصول به دست مصرف کننده نهایی است، از دست دادن یک بازار هدف، صدمات مالی جبران ناپذیری را به کل زنجیره واردمی سازد. از این رونگرش جدید به فناوری اطلاعات وتجارت الکترونیک راهکارهای نوینی برای حفظ بازارهای موجود و تصاحب بازارهای جدید به شمار می ایند. در این مقاله ابتدا رابطه ما بین مدیریت ارتباط بامشتری و بازاریابی با زنجیره تامین بیان میشود و در ادامه مفاهیم اساسی تجارت الکترونیک مطرح می گردد . در مرحله بعد ابزارها و قابلیت های آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. در بخش انتهایی،طبقه بندی جامعی از کارکردهای فناوری اطلاعات به عنوان ابزارای استراتژیک در عرصه بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می گردد.