مقاله تجارت درون صنعتي و عوامل تعيين کننده آن در کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي (ECO) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه ۷۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تجارت درون صنعتي و عوامل تعيين کننده آن در کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي (ECO)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارت درون صنعتي
مقاله تعيين کننده هاي اصلي تجارت درون صنعتي
مقاله سازمان همکاري هاي اقتصادي ECO

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله تحقيق تجربي درباره تئوري تجارت درون صنعتي و شاخص محاسبه آن است. در اين مطالعه تعيين کننده هاي تجارت درون صنعتي که در تجارت کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي (اکو) و کشورهاي OECD مهم هستند معرفي شده و با استفاده از آن ها مدل غير خطي تابع لجستيکي براي تعيين اثر اين متغيرها بر شاخص تجارت درون صنعتي برآورد مي شود. در پايان نيز شاخص تجارت درون صنعتي در کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي و چند کشور اروپايي براي نمونه و مقايسه مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج مطالعه نشان مي دهد که سطوح شاخص IIT براي منطقه ECO نسبت به کشورهاي صنعتي نمونه بسيار پايين است که حاکي از تخصص پايين اين کشورها در توليد کالاها و خدمات مي باشد. هم چنين نتايج اين تحقيق تمامي فرضيه هاي مربوط به تعيين کننده هاي تجارت درون صنعتي مطالعات قبلي را نيز مورد تاييد قرار مي دهد.