سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

نوروز کهزادی – مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات
عشرت عدالت – کارشناس انفورماتیک بانک صادرات
محمدعلی دهقان دهنوی – کارشناس تحقیق و توسعه بانک توسعه صادرات

چکیده:

طی چند سال اخیر تجارت موبایلی (سیار) به عنوان جدیدترین شاخه از تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفتهو پیشرفت فن اوری و نوآوریها، باعث رشد و گسترش کاربردهای آن گشته است . در این بین بانکداری موبایلی یکی از شاخه های اصلی تجارت موبایلی است که نقش اسای و تاثیرگذار بر سایر حوزه های این تجارت دارد. مقاله حاضر سعی دارد مفاهیم اساسی تجارت و بانکداری موبایلی را تشریح و تبیین کرده وجایگاه فعلی و دورنمای توسعه آن را در کشور توصیف نماید. به این منظور در بخش اول، اصول و عناصر تجارت موبایلی تشریح شدهدر بخش دوم ضمن معرفی بانکداری موبایلی، طیفخدمات آن توصیف و طبقه بندی گردیده است و سیستمهای پرداخت موبایلی نیز به عنوان یک عامل اساسی در بانکداری موبایلی و سایر حوزه های تجارت موبایلی تبیینگردیده است. بخش سوم این مقاله مسائل فنی و امنیتی شبکه بانکداری موبایلی را تشریح می نماید، بخش چهارم خدمات بانکداری موبایلی بانک توسعه صادرات را معرفی کرده و در انتهاموانع توسعه شبکه بانکداری موبایلی در کشور بیان شدهراهکارهایی به منظور رفع موانع مذکور پیشنهاد شده است.