سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین سارنگ – کاندیدای دکتری منابع آب – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
ابوالفضل شمسایی – دکتری و استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
احمد ابریشمچی – دکتری و استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – دکتری و استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تجارت یا مبادله کیفیت آب در ادامه رویکرد اقتصادی به محیط زیست ضمن آنکه منطبق بر سیاستهای کلان توسعه پایدار منابع طبیعی مانند بازار آب بوده، توانسته بخشی از مشکلات و ابهامات روشهای اقتصادی مدیریت محیط زیست مشتمل بر روش کمینه هزینه کنترل آلودگی ، روش عملکرد یکنواخت، اخد یا تشویق مالیاتی، یارانه مستقیم، وامهای کم بهره و اخذ شارژ مستقیم بار آلودگی منتشره را که در این تحقیق به طور مبسوط تشریح خواهند شده، مرتفع نماید.
با توجه به همخوانی مناسب تر این رویکرد با مسایل و چالشهای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، که عمدتا نگاه کنترل دستوری در آنها سرآمد توجه در مدیریت زیست محیطی بوده و سیاستهای موردی دیگر نیز غالبا به طور بهینه و موثر از منظر اقتصادی بررسی نشده اند، در این مقاله اولاً سعی خواهد شد جنبه های مختلف روشهای اقتصادی یاد شده در بالا بررسی گردند. ثانیاً تلاش می شود قابلیت ها و وجوه تمایز این رویکرد نو به طور فشرده معرفی و تحلیل شوند. در پایان به ارائه یک مطالعه موردی بررسی بیشتر موضوع صورت می پذیرد.