سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن جهاندیده – مدیر گروه علمی تخصصی فناوری دریای
دکتر مسعود اخوان فرد – دکترای تخصصی قراردادها

چکیده:

تجاری سازی نتایج تحقیق یکی از گامهای مهم نظام نوآوری است که میتوان آنرا بصورت یک فرایند و یا
حداقل بعنوان یک فعالیت در نظر گرفت . آنچه که اهمیت دارد آنست که بدون توجه به این عمل یعنی تجاری کردن
نتیجه تحقیق ،راه ورود به بازارهای داخلی و خارجی برای محصولات تحقیقاتی مسدود بوده و یا به سختی قابل
دسترسی است واین بدان جهت است که : منابع مربوط محدوداند ،گستره ایده وسیع و عمیق است و بالاخره کارآفرینان
شدیداً درگیر محیط رقابتی یا چالشی هستند . سوالاتی که پیش رو هستند آنست که:
• تجاری سازی در فرایند نوآوری چه اهمیتی را داراست ؟
• فرایند تجاری سازی از چه تکنیکهایی بهره می گیرد ؟
• چالشها و مشکلات فراروی نظام تحقیقاتی در تجاری سازی چیست ؟