سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا بندریان – کارشناس ارشد مدیریت پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

مأموریت سازمانهای تحقیقاتی در جهت تحقیقات بنیادی، کاربردی، توسعه ای، و حتی پشتیبانی فنی و اجرای پروژه هاست. اما این یافته ها و
نتایج تحقیقاتی تا هنگامی که در عرصه عمل استقرار نیابند و عواید آنها نصیب جامعه نشود نمی توانند منشاء رفاه عمومی و ثروت انسانها
باشند.
تجاری سازی یافت هها و نتایج تحقیقاتی از ایجاد مرداب فناوری در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جلوگیری کرده و بنیه فناوری صنایع و
شرکت ها و توان رقابت پذیری آنها را در بازارهای جهانی افزایش می دهد. همچنین از طریق تجاری سازی فناوری ها، هزینه های توسعه
آنها جبران شده و امکان سرمایه گذاری در فناوریهای بهتر و پیشرفته تر برای موسسات عرضه کننده فناوری به وجود می آید.
در این مقاله ابتدا به تشریح رویکردهای مختلف موجود برای تجاری سازی یافت ههای تحقیقاتی می پردازیم و در ادامه مروری بر آخرین
متدهای ارزیابی پتانسیل تجاری یافته های تحقیقاتی خواهیم داشت.