سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

حمید رحمانی – کارشناس دفتر تحقیقات و توسعه فناوری وزارت نیرو

چکیده:

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه در جریان تلاش های خود برای توسعه صنعتی و جهت دستیابی به تکنولوژی مورد نیاز، اقدام به تاسیس موسسات تحقیقات صنعتی نموده اند. اما اکثریت این موسسات با مشکل مهم عدم تجاری شدن یافته ها و دستاوردهای تحقیقاتی خود روبرو هستند. مسایل و مشکلات و علل موفقیت موسسات تحقیقات صنعتی در تجاری کردن دستاوردهایشان به دودسته تقسیم میکردند. اول محدودیت هایی که جزو خصیصه این موسسات محسوب می شوند، که اکثر موسسات تحقیقاتی در کشورهای در حال توسعه با آن روبرو بوده اند و دوم نواقص درونی و ساختاری این موسسات.
در ادامه به ارایه راه حل هایی جهت رفع مشکلات و موانع موجود می پردازیم و از جمله آن که رابطه موثری بین موسسات تحقیقاتی و صنایع موجود واستقرار یافته ایجادگردد. سپس نحوه عملکرد دو موسسه پژوهشی در هند و کره جنوبی که در زمینه تجاری کردن دستاوردهای تحقیقات صنعتی موفقیت های چشمگیری داشته اند مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین بحث مختصری در زمینه صنایع کوچک و متوسط به عمل آمده است.
در این بحث تصریح گردیده است که صاحبان صنایع کوچک ومتوسط بیش از هر دسته صنعتی دیگری نیازمند مساعدت موسسات تحقیقات صنعتی داخل کشور در زمینه کاربرد تکنولوژی های نوین و توسعه و بهبود تکنولوژیهای موجود می باشند. مضافا تاکیدگردیده است که هدف موسسات تحقیقاتی در این رابطه نباید تشویق صنایعکوچک و متوسط به رقابت با صنایع کشورهای توسعه یافته باشد، بلکه باید آنها را به توسعه و تکامل بخشی کالاها و روش های تولیدی ای که پاسخگوی نیازهای محلی باشد تشویق نمود.