مقاله تجديد و نوگرايي در شعر شاعران نوکلاسيک مصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تجديد و نوگرايي در شعر شاعران نوکلاسيک مصر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوکلاسي سيزم
مقاله نوگرايي
مقاله بارودي
مقاله شوقي
مقاله حافظ ابراهيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكيب محمود
جناب آقای / سرکار خانم: غيبي عبدالاحد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاعران نوکلاسيک مصر نخستين شاعراني بودند که توانستند در دوره نهضت ادب عربي شعر را از آفاتي که در عصر انحطاط گريبان گير آن بود رهايي بخشيده و آن را در مسير اصلي حرکت خود قرار دهند. در اين مقاله سعي برآن شده است تا سه شاعر مشهور نوکلاسيک (بارودي و شوقي و حافظ ابراهيم) که نشانه هاي نوگرايي و تجديد در شعر ايشان بيش از ديگر شاعران اين مکتب نمود پيدا کرده است مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرند.
اين شاعران راه را بر آرايه هاي متکلفانه «بديعي» بستند و از ديگر سوي، مجال را براي جولان ابزارهاي «بياني»، باز نگاه داشتند و در عين اهتمام به متانت الفاظ و قوالب به پيروي از ادباي بزرگ دوره هاي شکوفايي و زرين ادب عربي، از دست يازيدن به تجربه سبکي نوين و يا پرداختن به اغراضي تازه و نوپديد پروايي به خود راه ندادند.